Bractwo Rycerskie Kruk

W Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu, 17 października 2003r odbyło się spotkanie grupy osób, która w ramach Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn powołała Bractwo Rycerskie "Kruk" Starostwa Rabsztyńskiego. Pomysłodawcami są młodzi członkowie, istniejącego od 2000r. Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn. Brać prowadzona jest przez Beniamina Macieja Bujasa, odpowiedzialnego za organizację, kontakt ze współpracującymi bractwami i oprawę plastyczną "Kruków". Drugim prowadzącym został Radosław Przybylski, doradca do spraw uzbrojenia i wizerunku średniowiecznego rycerza jak również osobą która zajmuję się wyszukiwaniem i kontaktem z rzemieślnikami produkującymi akcesoria militarne.

W 2003 roku na rabsztyńskim zamku po raz pierwszy odbył się Turniej Rycerski. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn oraz Miejski Dom Kultury w Olkuszu. Stała się ona impulsem do powołania bractwa w Olkuszu. Zabawa w rycerzy nie jest jednak jedynym celem organizacji. Całe przedsięwzięcie zostało skierowane na promocję zamku, opiekę nad zabytkiem i zdobywaniem środków na remont budowli. Bractwo rycerskie jest sposobem na pozyskanie młodych ludzi, których energia będzie napędzać Stowarzyszenie w dalszym działaniu na rzecz zamczyska.

Bractwo Rycerskie "Kruk" Starostwa Rabsztyńskiego nazwę swą wywodzi od skały Rabsztyn, na której w XIV w. został wybudowany zamek. Sama nazwa jest pochodzenia niemieckiego (Rabenstein) - w tłumaczeniu "Krucza Skała". Bractwo posiada swój herb, zaprojektowany według zasad heraldyki przez B.M. Bujasa. Symbolika: czarny kruk to przede wszystkim nawiązanie do nazwy zamku Rabenstein - Krucza Skała. Kruki od zawsze towarzyszyły człowiekowi w jego historii, która jest jednym wielkim pasmem wojen, rzezi i śmierci. Kruk to bardzo złożona symbolika, jest utożsamiany z tym co najgorsze, złe, zepsute i śmiercią ale paradoksalnie również z tym co dobre i mądre. Członkowie bractwa postrzegają tego szlachetnego ptaka jako pozytywny symbol mądrości, długowieczności, myśli, pamięci, wszechwiedzy, proroctwa, opatrzności, światła, świtu i słońca.

Krzyż świętego Andrzeja Apostoła to kolejny zwrot ku historii zamku Rabsztyn. Pierwszym polskim rycerstwem zamieszkującym zamek, byli Toporczykowie, jeden z najstarszych rodów w Polsce, wywodzący się jeszcze z czasów plemiennych (Starza). Członkowie rodziny już od XI wieku czcili świętego Andrzeja, fundując kościoły pod jego patronatem , budując ołtarze z wizerunkiem świętego i nadając w rodzinie imię Andrzej z ojca na syna.

Rabsztyn od zawsze należał do parafii św. Andrzeja Ap. w Olkuszu. Dzisiaj olkuska świątynia ma miano bazyliki i jest największą skarbnicą historii miasta. Dlatego też, patron bazyliki, św. Andrzej, stał się również patronem bractwa. Tak, aby "Kruki" były prowadzone w duchu chrześcijańskiej kultury i tradycji rycerstwa polskiego.

Beniamin Maciej Bujas
(14kB)
© KFAME