Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn

Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn powstało w lipcu 2000 roku. Pomysłodawcą i pierwszym prezesem Stowarzyszenia był Marian Maryszewski.
Organizacja skupia miłośników historii Ziemi Olkuskiej, którym los pod olkuskiego orlego gniazda nie jest obcy. Członkowie Stowarzyszenia za główny cel stawiają sobie:

  • inicjowanie i nadzorowanie prac porządkowo-remontowych na terenie zamku
  • organizowanie imprez kulturalnych na rabsztyńskim zamku
  • organizowanie konferencji naukowych poświęconych historii Zamku Rabsztyn
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz historią zamku
  • współpraca z podobnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie kraju, jak i zagranicą.
Dzięki dotychczasowym działaniom Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn - Gmina Olkusz podjeła szereg niezbędnych prac remontowych i zabezpieczających. Uzupełniono wyłomy w oknach i murach, wymurowano uszkodzone narożniki, doprowadzono energię elektryczna i wodę na zamkowe wzgórze, wybudowano 2 mosty - nad dużą fosą oraz prowadzący do bramy, rozpoczęto odgruzowywanie zamku, a także wycięto zagrażające murom drzewa. Przeprowadzono badania archeologiczne, które dostarczyły informacji o historii zamku, bogactwie i pięknie jego architektury. Dużym zainteresowaniem cieszą się Turnieje Rycerski, organizowany przez Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu od 2003 roku. Po pierwszym turnieju rycerskim przy Stowarzyszeniu zawiązało się Bractwo Rycerskie "Kruk".
Jesienią 2010 roku funkcję przewodniczącego Stowrzyszenia powierzono Jackowi Sypieniowi.

(14kB)
© KFAME