Rabsztyn jak malowany
(163kB)


Kilkadziesiąt osób wzięło udział w otwarciu wystawy i finale konkursu "Rabsztyn jak malowany", jaki odbył się w miniony piątek (15.06) w bramie zamku Rabsztyn. Wystawę najlepszych konkursowych prac można oglądać przez najbliższy miesiąc. Uczestników, czyli autorów nagrodzonych prac oraz ich opiekunów powitali Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia "Zamek Rabsztyn", które było pomysłodawcą i organizatorem konkursu oraz Grażyna Praszelik Kocjan, dyrektor olkuskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, który był współorganizatorem pleneru i konkursu. Zadaniem jego uczestników, czyli uczniów szkół podstawowych i gimnazjów całego powiatu było wykonanie pracy plastycznej, której tematem był zamek Rabsztyn lub wydarzenia związane z jego historią. Najmłodsi uczestnicy mogli także narysować lub namalować swoją wizję zamku Rabsztyn w czasach jego świetności. Na konkurs napłynęło łącznie 127 prac plastycznych nadesłanych przez uczniów ze wszystkich gmin powiatu olkuskiego. Oceniało je jury w składzie: Beata Soboń - plastyk, kierownik działu artystycznego MOK w Olkuszu, która zajęła się także przygotowaniem wystawy, katalogu, a wcześniej pleneru, Jacek Sypień - prezes Stowarzyszenia "Zamek Rabsztyn" w Olkuszu, Beniamin Maciej Bujas - plastyk, członek zarządu Stowarzyszenia "Zamek Rabsztyn" i zarazem olkuski radny. W kategorii uczniów klas I - III szkół podstawowych jury postanowiło przyznać, aż trzy pierwsze miejsca ex aequo. Zajęli je: Maria Rolka ze Szkoły Podstawowej w Gołaczewach (opiekun Małgorzata Topolska), Wiktor Adamski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (opiekun Dorota Szymiec) oraz Kacper Osmenda ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu (opiekun Olga Śladowska). Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Anna Gądek ze Szkoły Podstawowej w Sienicznie (opiekun Maria Piasna), a trzecie Przemysław Kozub, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (opiekun Dorota Szymiec). Jury postanowiło przyznać trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je; Aleksandra Ostachowska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie, opiekun Dorota Szymiec), Julia Paszczela (Szkoła Podstawowa w Gołaczewach, opiekun Anna Bąchór) oraz Magdalena Gąsior (Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu, opiekun Joanna Kocjan). W kategorii uczniów klas IV - VI szkół podstawowych jury postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugie miejsce zajęła Alicja Krawiec (Szkoła Podstawowa w Bolesławiu), a trzecie Kasia Wolna (Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie, opiekun Olga Śladowska). Równorzędne wyróżnienia otrzymali; Szymon Wisła (Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu, opiekun Olga Śladowska), Jola Wielgosz (Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie, opiekun Dorota Szymiec) oraz Kamila Osmenda (Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu, opiekun Olga Śladowska). Warto zaznaczyć, że podopieczni Olgi Śladowskiej uczęszczają na prowadzone przez nią zajęcia w klubie osiedlowym "Przyjaźń" na olkuskim osiedlu Pakuska.W kategorii uczniów gimnazjów zwyciężyła Agnieszka Kotwinowska (Zespół Szkół w Zarzeczu, opiekun Maria Król). Drugą nagrodę zdobyła Klaudia Kajca (Gimnazjum w Jangrocie), a trzecią Weronika Gamrat (Gimnazjum w Jangrocie, opiekun Dorota Domagała). Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Chwistecka (Gimnazjum w Bolesławiu) oraz Klaudia Czerniak (Gimnazjum w Krzykawie, opiekun Maria Sytuła). Laureaci konkursu, jak również ich opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, w tym nowo wydaną książkę "Rabsztyn". Otrzymali także katalogi wystawy zaprojektowane przez Beatę Soboń, a wydane przez Stowarzyszenie. Konkurs Plastyczny "Rabsztyn jak malowany" został zorganizowany przez Stowarzyszenie "Zamek Rabsztyn" w Olkuszu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz olkuskiej firmy Leviatan. Upominki dla uczestników konkursu przekazał także Wydział Promocji olkuskiego Urzędu Miasta i Gminy oraz firma "Żelazotechnika". Po części oficjalnej, uczestnicy finału zwiedzili zamek Rabsztyn, po którym oprowadzali Jacek Sypień i Beniamin Maciej Bujas. W finale konkursu władze Stowarzyszenia reprezentowała także wiceprezes Janina Maryszewska. Konkurs "Rabsztyn jak malowany" był poprzedzony plenerem plastycznym, który odbył się w połowie maja na zamku w Rabsztynie.

(14kB)
© KFAME